பணியாளர்கள் கிளப்

சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சிக்ரி கிளப்பின் (2019-2020) புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் 1.   செயலாளர்    Dr. டாக்டர் ஜே.மதியரசு
 2.  துணை.செயலாளர்   டாக்டர் பி.முருகன்
 3.  பொருளாளர்   திருமதி என்.கீதா
 4.   எம்.ஐ.சி பொழுதுபோக்கு  ஸ்ரீ. டி. ராஜரெத்தினம்
 5.  எம்.ஐ.சி விளையாட்டு   ஸ்ரீ. எஸ்.அசோக் குமார்
 6.  எம்.ஐ.சி தேசிய நாட்கள்  Er.ஜே. கென்னடி
 7.  எம்.ஐ.சி நூலகம்   ஸ்ரீ. ஒய். நாகூர் கனி
 8.  எம்.ஐ.சி புத்தாண்டு   ஸ்ரீ. பி.சங்கர்
 9.  எம்.ஐ.சி உல்லாசப் பயணம்   ஸ்ரீ. வி.சகாதேவன்