ஏ.சி.எஸ்.ஐ.ஆர்

ஏ.சி.எஸ்.ஐ.ஆர் என்பது உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சி அகாடமியாகும், இது ஏறக்குறைய 37 ஆய்வகங்கள், 39 விரிவாக்க மையங்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 4 கிளைகளோடும் (சி.எஸ்.ஐ.ஆர்) ஆகியவற்றின் மூலமாக புது டெல்லியை தலைமையிடமாகக் கொண்டு நாடு முழுவதும் செயல்படுகிறது. அறிவியல் மற்றும் பொறியியலின் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் இடைநிலைப் பிரிவுகளில் ஆராய்ச்சியாளர்களின் எண்ணிக்கையை கணிசமாக அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் AcSIR நிறுவப்பட்டுள்ளது. விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் மேம்பட்ட அறிவைப் பரப்புவதன் மூலமும், கற்றல் மற்றும் வளர்ந்து வரும் பகுதிகளின் முன்னணி கிளைகளில் கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி வசதிகளை வழங்குவதன் மூலமும், இந்தியாவின் வழக்கமான கல்வி பல்கலைக்கழகங்களில் பொதுவாக கற்பிக்கப்படாத பகுதிகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவதில் முதன்மை கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. AcSIR பாராளுமன்றச் சட்டத்தால் நிறுவப்பட்டது. மேலும் அறிவியல் மற்றும் புதுமை ஆராய்ச்சி கழகச் சட்டம், 2011 பிப்ரவரி 7, 2012 தேதியிட்ட இந்திய அரசிதழ் எண் 15 ஐக் கொண்டு ஏப்ரல் 3, 2012 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது.


இந்த கழகமானது பல்வேறு துறைகளிலும் சிறந்த அறிவு படைத்த தரமான மாணவர்களை உருவாக்குவதன் பொருட்டும், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் சிறந்த தலைவர்களை உருவாக்குவதன் பொருட்டும் வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த கழகமானது ஆராய்ச்சி மற்றும் அதற்கான புதுமையான வழிமுறைகளை வழங்குவதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது.

 மேலும், இதன் நோக்கமானது:


  • தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தொழில் மற்றும் சமூக உணர்வுள்ள உயர்கல்வி ஆகியவற்றை வழங்குவதற்கான ஆராய்ச்சியை வளர்ப்பது

  • தற்போதைய சந்தைத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையிலான மற்றும் மக்களை மையப்படுத்திய, தடையற்ற சிறந்த அறிவை வழங்குதல்

  • எதிர்கால விஞ்ஞானத்தில் ஆராய்ச்சி முயற்சிகளை மேம்படுத்துவதற்குத் தேவையான முக்கிய திறனை வளர்த்துக் கொள்ளுதல்.

  • புதுமைகளை வளர்ப்பதற்கான சூழல் மற்றும் இன்றைய காலத்து சவாலான பகுதிகளில் பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குதல்.

இந்த கழகமானது ஒரு மத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை மைய இடமாகக் கொண்டு பல்வேறு கிளைகளில் செயல்படும் நிறுவனமாக திகழ்கிறது. அதாவது புது டெல்லியை தலைமையிடமாகக் கொண்ட சி.எஸ்.ஐ. ஆர்  யை மையமாகவும் பல்வேறுபட்ட தனித்துவமான துறைகளில் ஆராய்ச்சி செய்யும் அதன் 37 ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களை செயல்படும் இடங்களாகவும் கொண்டு திகழ்கிறது. அறிவியல் மற்றும் பொறியியலின் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பல்வேறுபட்ட பிரிவுகளில் ஆராய்ச்சியாளர்களின் எண்ணிக்கையை கணிசமாக அதிகரிப்பதை AcSIR நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.


ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட தகுதி நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யும் விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்பட்டு சேர்க்கைக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

தகுதி வரம்பு

ஏதாவது ஒரு அறிவியல் பிரிவில் எம்.எஸ்சி பட்டம் மற்றும் ஒரு தேசிய நிறுவனம் வழங்கும் ஊக்கத்தொகை (CSIR / UGC / DBT / ICMR / BINC / DST-INSPIRE).நிரல் விளக்கம்:

சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சிக்ரி ஜனவரி மற்றும் ஆகஸ்ட் அமர்வுகளுக்கான பி.எச். டி. திட்டத்திற்கு மிகவும் திறமையான மற்றும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த மாணவர்களை ஒப்புக்கொள்கிறது. பி.எச்.டி திட்டத்தில் சேர தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் புதுடெல்லியின் அறிவியல் மற்றும் புதுமை ஆராய்ச்சி கழகம் (ஏ.சி.எஸ்.ஐ.ஆர்) இன் கீழ் பதிவு செய்யப்படுவார்கள்.

சேர்க்கை நடைமுறை:

ஜனவரி மற்றும் ஆகஸ்ட் அமர்வுகளில் பி.எச்.டி திட்டத்தில் சேருவதற்கு, வேட்பாளர்கள் ஆன்லைனில்(http://acsir.res.in) மட்டுமே விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

AcSIR மூலம் பெறப்பட்ட அனைத்து விண்ணப்பங்களும் CSIR-CECRI இல் ஒரு குழுவால் ஆராயப்படும், மேலும் பொருத்தமானவர்கள் மட்டுமே CSIR-CECRI இல் நேர்காணல் / ஆலோசனைக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். காரைக்குடியில் நேர்காணல் / கவுன்சிலிங்கில் கலந்துகொள்ள சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சிக்ரி எந்த பயண கட்டணமும் செலுத்தாது. எவ்வாறாயினும், நேர்முகத் தேர்வு / ஆலோசனைக்கு அழைக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சிக்ரி விருந்தினர் மாளிகையில் குறைந்த அளவிலான கட்டணங்களில் தங்குமிடம் வழங்கப்படும்.

 

கட்டணம் & உதவித்தொகை:

ஒரு பருவத்திற்கு (ஆறு மாதங்கள்) ரூ. 9000/- கல்விக் கட்டணம் ஆராய்ச்சி மாணவர்களால் ஏ.சி.எஸ்.ஐ.ஆருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும். சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-. சிக்ரியில் பி. எச். டி. திட்டத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் அவர்களுக்கான உதவித்தொகை மற்றும் பிற சலுகைகளை அவரவர்களுக்கு பொருத்தமான முறையில் பெற்றுக்கொள்வர்.

மாணவர் கல்விக்குழு:


குறிப்பு விதிமுறைகள்:

1. சிக்ரியில் உள்ள மாணவர்களின் கல்வி நலன் தொடர்பான அனைத்து சிக்கல்களையும் மாணவர் கல்விக்குழு ஆராயும். இருப்பினும், சாதி, மதம், பாலினம் போன்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட துன்புறுத்தல் / பாகுபாடு தொடர்பான புகார்கள் குழுவின் எல்லைக்கு வெளியே இருக்கும்.

2. பி.எச். டி சேர்க்கை, தேவைப்பட்டால் விண்ணப்பத்தைத் ஆராய்தல், பி.எச். டி மாணவர்களின் நேர்காணல்கள், பி.எச். டி ஆலோசகர் மற்றும் பி.எச். டி மாணவர்களின் நோக்குநிலை திட்டம் தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து குழு ஆராயும்.

3. சிக்ரியின் அனைத்து பி.எச்.டி மாணவர்களுக்கும் அவர்களின்

பதிவுப் பல்கலைக்கழகத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், ஏ.சி.எஸ்.ஐ.ஆர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப கட்டாய பாடநெறிப் பணிகளை குழு வடிவமைத்து செயல்படுத்தும். ஆசிரியர்களின் பணி, மாணவர்களின் மதிப்பீடு, ஆசிரியர் / பாடநெறி மதிப்பீடு போன்றவை குழுவால் மேற்பார்வையிடப்படும்.

4. சிக்ரி பி.எச்.டி மாணவர்களின் தரத்தை உயர்த்துவது குறித்து குழு ஆராய்ந்து, இரண்டாவது வருடத்தில் விரிவான தேர்வு அல்லது கட்டாய கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்வதற்கு  பரிந்துரைக்கும்.

5. பி.எச். டி பதிவு, மேற்பார்வை மற்றும் ஆய்வறிக்கை மதிப்பீடு, வாய்மொழி தேர்வு போன்றவற்றில் குழுவின் ஆலோசனை உண்டு.

6. 3 அல்லது 4 ஆம் ஆண்டுகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல் அடிப்படையில் சிறந்து விளங்கும் திறன் கொண்ட பி.எச்.டி மாணவர்களையும் குழு அடையாளம் கண்டு, அந்த மாணவர்களில் சிலரை பி.டெக் கோர்ஸ் கற்பிப்பதில் ஈடுபடுத்தலாம்.

7. ஆரோக்கியமான மாணவர்-வழிகாட்டி இடைவினைகள், வழிகாட்டியின் மாற்றம், மாணவர் மாற்றம் போன்றவற்றின் காரணமாக பி.எச். டி பதவிக்காலத்தில் எழும் பிரச்சினைகளுக்கு குழு தீர்வு அளிக்கும்.

8. தனிப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கான இந்த விதிமுறைகளையும் குறிப்புகளையும் திருத்துவதற்கான உரிமையை இயக்குனர் அவர்களிடமே இருக்கும்.


நிர்வாக அலுவலர் தேவையான நிர்வாக ஆலோசனைகளை வழங்குவார்.