நிர்வாகம் மற்றும் சேவைகள்

CFE விவகாரங்களை நிர்வகிப்பதற்கான குழு:


முனைவர்  என்.கலைசெல்வி, இயக்குநர்: தலைவர்
உறுப்பினர்கள்:
முனைவர்  டி.வேலயுதம், தலைமை விஞ்ஞானி
முனைவர்  ஜி. ராதாகிருஷ்ணன், தலைமை விஞ்ஞானி
முனைவர் எம். ராஜு, தலைமை விஞ்ஞானி மற்றும் இணை டீன்
முனைவர் டி. ராஜு தலைமை விஞ்ஞானி மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் (கல்வி விவகாரங்கள்)
முனைவர் எஸ். வாசுதேவன், சீனியர் முதன்மை விஞ்ஞானி மற்றும் தலைவர், பி. டெக். விடுதிகள்
முனைவர் ஆர். வேதலட்சுமி, சீனியர் முதன்மை விஞ்ஞானி & வார்டன், பெண்கள் விடுதி
முனைவர்  எஸ். வெங்கடேசன், விஞ்ஞானி & வார்டன், பாய்ஸ் ஹாஸ்டல்
முனைவர்  எம். கதிரேசன், விஞ்ஞானி & மெஸ் வார்டன்
தலைவர், PPMG
தலைவர், TTBD
COA / AO
F&A0
S&PO
முனைவர்  பி. ரமேஷ் பாபு, தலைமை விஞ்ஞானி & டீன்:


CFE நிர்வாகம் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு கவுன்சில்:


டீன் முனைவர்  பி.ரமேஷ் பாபு
இணை டீன் முனைவர்  எம்.ராஜு
ஒருங்கிணைப்பாளர் (கல்வி விவகாரங்கள்) :முனைவர்  டி.ராஜு

விடுதி:


Warden (ஆண்கள் விடுதி) முனைவர்  எஸ்.வெங்கடேசன்
Warden(Mess)  முனைவர்  எம்.கதிரீசன்
இணை வார்டன் முனைவர்  சுபேந்து குமார் பாண்டா
Warden (பெண்கள் விடுதி) முனைவர்  ஆர்.வேதலட்சுமி

 


ஆலோசகர்கள்:

முனைவர்  ஆர் மாலினி
முனைவர்  எஸ்.டி. நிஷாந்தி

 


வேலை வாய்ப்பு:

முனைவர்  சுந்தர் மாயவன்
முனைவர்  எம்.ஜெயகுமார்
& மாணவர் பிரதிநிதிகள்