சுயவிவரம்

முனைவர் (திருமதி) ந. கலைச்செல்வி பிப்ரவரி 22, 2019 அன்று சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-மத்திய மின் வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-செக்ரி) இயக்குநராகப் பொறுப்பேற்றார். முனைவர் ந. கலைச்செல்வியின் 22 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான ஆராய்ச்சிப் பணிகள் மின் வேதியியல் சக்தி அமைப்புகள் மற்றும் மின்முனை பொருட்களின் வளர்ச்சி, தனிப்பயன் வடிவமைக்கப்பட்ட தொகுப்பு முறைகள், எதிர்வினை அளவுருக்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு சாதன ஒருங்கு கூடுதல் அவற்றின் பொருத்தத்திற்காக ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட மின்முனை பொருட்களின் மின் வேதியியல் மதிப்பீடு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. அவரது ஆராய்ச்சி ஆர்வங்களில் லித்தியம் மற்றும் அதற்கு அப்பாற்பட்ட லித்தியம் தொடர்பான பேட்டரிகள், சோடியம் பேட்டரியின் சூப்பர் கேபாசிட்டர்கள் மற்றும் கழிவிலிருந்து பெறப்படும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வேதியியல் சேர்மங்களால் இயக்கப்படும் மின்முனைகள் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு மற்றும் எலக்ட்ரோகாடலிடிக் பயன்பாடுகளுக்கான எலக்ட்ரோலைட்டுகள் (மின்கரைசல்கள்) ஆகியவை அடங்கும்.

 

அவரது ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளின் முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:

  • உயர் ஆற்றல் மற்றும் உயர் சக்தி லித்தியம் பேட்டரி பயன்பாடுகளுக்கான மாற்றியமைக்கப்பட்ட மின்முனை பொருட்கள், சோடியம் பேட்டரி மின்தகடுகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு

  • நீரேற்றம் மற்றும் நீரேற்றம் அல்லாத லித்தியம் பேட்டரிக்கான புதுமைகலந்த மற்றும் தேவைக்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட மின்தகடுகள்

  • பாலிமர் அடிப்படையிலான எலக்ட்ரோலைட்டுகளின் வளர்ச்சி, பாலிமர் படிமங்களை எலக்ட்ரோலைட்டுகளாக வரிசைப்படுத்துதல் மற்றும் வடிவமைத்தல்

  • அயனி திரவ அடிப்படையிலான மின்முனைகள் மற்றும் எலக்ட்ரோலைட்டுகள்

  • நீட்டிக்கப்பட்ட மின்வேதியியல் சாளரங்களுக்கான உயிர் அயனி திரவங்களின் அடிப்படையில் உருவமைக்கப்பட்ட திட எலக்ட்ரோலைட்டுகளின் ஆய்வு.

 

DST (டி.எஸ்.டி), MNRE (எம்.என்.ஆர்.இ) மற்றும் CSIR (சி.எஸ்.ஐ.ஆர்) நிதியுதவி அளிக்கும் கூடுதல் ஆராய்ச்சி, ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிதியுதவி பிரிவுகளின் கீழ் வரும் திட்டங்களில், முனைவர் ந. கலைச்செல்வி முன்னோடி விஞ்ஞானியாக திகழ்ந்தார். ஒருங்கிணைந்த சி.எஸ்.ஐ.ஆர். ஆய்வங்களுக்கான கூட்டமைப்பு ஆய்வுமுயற்சியின் பன்னோக்கு உபயோகத்திற்கான மின்முனைகள், மின்தகடுகள் மற்றும் மின்கரைசல்களுக்கான [எதிர்கால தொழில்நுட்பங்களுக்கான மல்டிஃபங்க்ஸ்னல் எலக்ட்ரோட்கள் மற்றும் எலக்ட்ரோலைட்டுகள் - பன்னிரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்ட திட்டம், சி.எஸ்.ஐ.ஆரால் ரூ. 68.54 கோடி] சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சி.சி.ஆர்.ஐ உடன் நோடல் ஆய்வகமாகவும், 6 சி.எஸ்.ஐ.ஆர் நிறுவனங்கள் 2012-2017 ஆம் ஆண்டில் பங்கேற்பு ஆய்வகங்களாகவும் செயல்பட்ட போது, திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் பேராசிரியர் பல்தேவ்ராஜ் தலைமையிலான துறை கண்காணிப்புக் குழு இந்த திட்டத்தை மிகச்சிறந்ததாக தரப்படுத்தியது.

 

அவர் தற்போது நடைமுறையில் சாத்தியமான சோடியம் அயன் / லித்தியம்-சல்பர் பேட்டரிகள் மற்றும் சூப்பர் கேபாசிட்டர்களின் வளர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.  சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சி.சி.ஆர்.ஐ.யின் பிரதிநிதியாக, சி.எஸ்.ஐ.ஆரிடமிருந்து உள்நாட்டு தொழில்நுட்ப ஆதரவுடன் இந்தியாவில் மின் இயக்கம் செயல்படுத்தப்படுவதற்காக எம்.என்.ஆர்.இ மற்றும் டிஃபாக் (2015 முதல்) பல்வேறு மட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆலோசனை மற்றும் திட்டக் கருத்தரங்கில் பங்கேற்றார், குறிப்பாக சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சி.சி.ஆர்.ஐ. முக்கிய வழி. டி.எஸ்.ஐ.சி அடையாளம் காணப்பட்ட கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்துறை பங்காளிகளுடன் இணைந்து என்.எம்.இ.எம் (எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டிக்கான தேசிய மிஷன்) குறித்த தொழில்நுட்ப அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்கு சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சி.சி.ஆர்.ஐ யிலிருந்து அவர் முக்கியக் காரணியாகவும், ஒருங்கிணைப்பாகவும் இருந்தார். எம்.என்.ஆர்.இ தொடங்கப்பட்ட மொபிலிட்டி மிஷன் கான்செப்ட் நோட்டின் ஒரு பகுதிக்கான வடிவைப்பாளராக விளங்கினார்.

 

முனைவர் கலைச்செல்விக்கு 130 க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகள் மற்றும் 7 காப்புரிமைகள் உள்ளன.  அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ், 9 ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் பிஎச்டி பட்டம் பெற்றுள்ளனர், மேலும் 6 ஆராய்ச்சியாளர்கள் தற்போது பிஎச்டி படித்து வருகின்றனர். எம்.ஆர்.எஸ்.ஐ பதக்கம், சி.எஸ்.ஐ.ஆர் ராமன் ரிசர்ச் பெல்லோஷிப், ஐ.என்.எஸ்.ஏ-என்.ஆர்.எஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் விருது, கொரியாவின் மூளை ஒருங்கிணைத்தல் பெல்லோஷிப் மற்றும் மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் மகளிர் விஞ்ஞானி விருது உள்ளிட்ட பல மதிப்புமிக்க விருதுகளைப் பெற்றவர்.